Obeta se rdeči 'koronavirus' karton

V Anglji bodo v luči trenutnih zdravstvenih razmer sodnikom predstavili nekaj novih priporočil za sojenje v novi sezoni. Provokacije, ki bi bile kakorkoli povezane s koronavirusom, bodo zelo strogo sankcionrane.

Uredništvo
3. avgust 2020, 2:29

Foto: Getty Images

V Angliji bodo v naslednji sezoni trenerji še naprej lahko opravljali po pet menjav na tekmo, v duhu 'korona' časa pa angleška nogometna zveza pripravlja še nekaj priporočil in smernic sodnikom za ukrepanje v situacijah, ki so neposredno vezane na trenutni čas in razmere v svetu.

Me le-temi je vsekakor najbolj zanimivo to, da bodo sodniki lahko takoj pokazali rdeč karton igralcu, ki bi namerno kihnil proti nasprotniku oziroma bi na kakršen koli neprimeren način nasprotnega igralca provociral z gesto, ki jo gre razumeti v povezavi s koronavirusom.

Vodstvo angleške nogometne zveze takšno obnašanje razume kot nešportno, zato je sodnikom naročilo, naj v tovrstnih primerih posežejo po najostrejših možnih sankcijah.