Prašnikar ne bo začel drugače razmišljati: Sistem noče sprememb, a se bodo zagotovo zgodile

Bojan Prašnikar je pojasnil ozadje svoje kandidature za predsednika trenerske organizacije. Poudaril je, da zastopa vse večje število nogometnih akterjev, ki hočejo spremembe. Stroka je nujna podlaga za razvoj.

Miran Zore
23. september 2020, 12:20

Foto: pigac.si

Zakaj ste se odločili za kandidaturo za funkcijo predsednika Združenja nogometnih trenerjev Slovenije?
Prisluhnil sem ljudem, s katerimi delim to, da želim dobro slovenskemu nogometu. Ti ljudje si želijo razvoja, napredka. Pa sem si rekel, da bom skupaj s somišljeniki in Zdenkom Verdenikom nogometu skušal nekaj tudi vrniti, ker mi je oziroma nam je veliko dal. To je bil vseskozi naš moto. Smo v kriznih časih in nogometu skušamo pomagati, kakor pač znamo. V tej zgodbi ni šlo le zame, ampak za širši krog ljudi, ki smo nastopili v interesu nogometa.

Kaj vas pri vprašanju trenerske stroke v Sloveniji najbolj moti?
V nobeni branži razvoj ni mogoč, če ga ne vodi stroka. Za stroko pa potrebuješ znanje. Brez stroke ni nič. Danes, v trenutni situaciji, pa sploh. Denarja naš nogomet nima, pogoji za delo prav tako niso dobri. Če ne moremo kupiti, potem moramo ustvariti. Kako? Samo z znanjem, brez znanja ne moremo storiti ničesar. Potrebujemo pravi sistem izobraževanja, ki bo dal prave kadre. Brez tega si težko zamišljam kakšen napredek. 

Zakaj vaša kandidatura proti kandidatu, ki z vami nima primerljivih referenc, na koncu ni bila uspešna?
Sistem, ki je v veljavi, je takšen, da težko dovoli novosti. Volitve so, kakršne so. Ljudje, ki so glasovali, so glasovali sebi primerno. Glasovali so za to, da se drži status quo. Pričakoval sem, da se to lahko zgodi. Vseeno sva se z Verdenikom izpostavila, čeprav v osnovi ne gre za naju. Vem pa, da bomo modernim trendom enkrat morali slediti. Zgodilo se bo, ker se mora. Veseli me, da je vse več takšnih v našem nogometu, ki želijo, da se to zgodi čimprej. 

Je vaš neuspeh na že drugih volitvah (neuspešno se je potegoval za podpredsedniško funkcijo na NZS) mogoče pripisati tudi vašemu kritičnemu razmišljanju, v katerem že leta opozarjate na težave v slovenskem nogometu?
Sem človek, ki raje govori resnico, čeprav ta resnica ni lepa, kot neresnico, čeprav bi ta zvenela lepo. S tem res nimam problema in kdor me pozna, to dobro ve. Odločiti se je treba in stati za svojimi besedami. Če poenostavim, če hočeš na fakulteto, moraš sprejeti dejstvo, da te najprej čaka srednja šola. Ne bom se spremenil, ne bom začel drugače razmišljati. 

Kako naprej? Boste še poizkušali?
Ne morem si očitati, da nisem poizkusil. Preprosto gre za to, da soglašam z ljudmi, ki hočejo spremembe. Teh ljudi je vse več. Zame ta kandidatura ni bila življenjskega pomena, poizkusil pa sem. Zagovarjam kriterije in stvari, ki veljajo v tujini in so uspešne, pri nas pa je tako, da naraje postavljamo svoje kriterije. Kjerkoli bo mogoče pomagati in sodelovati pri razvoju nogometa, bom zraven. Zanimajo me pozitivni trendi, negativni nikakor.